Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Kungen och prästen

Prästgårdsparken med bl.a. Karl XI:s stenar är belägen sydost om Östra Sallerups kyrka i hjärtat av Skåne. Den skapades efter prästen Jöns Henrikssons idéer i en tid när de svensk-danska krigen pågick. Parkanläggningen är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa.

Skiss av parken Prästgårdsparken är av Riksantikvarieämbetet klassad som fornminne och den centrala delen av Östra Sallerup utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Besökare kan göra egna strövtåg eller bli guidade. Se Besök oss för mer information och läs mer om våra olika aktiviteter under Aktuellt.

Prästen var en originell person som förutom att han anlägger kungahyllningen i sten också låter bygga ett lusthus i parken, ett observatorium på Klacks backe, och sitt eget gravmonument vid kyrkan. Det var en präst vars namn dessutom förändrades under årens lopp.

Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" finns att beskåda i Östra Sallerups Kulturhus. Kyrkan, Kulturhuset, Prästgårdsparken och Klacks backe ligger samlade i Östra Sallerups by.

Föreningen Jöns Henrikssons Minne arbetar för att bevara prästgårdsparken men även för att samla information om Sallerups skvadron och Jöns Henriksson.

Det är en ideell förening – stöd den gärna genom att bli medlem!

Tidslinje