Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Bilder - Parken

Innehåll

2016-2020

Spången har fått nät som halkskydd 2020
Dammen hösten 2019 med sina spänger i bakgrunden.
Det nya rastbordet på ön invigs av Eva Grip.
Spången norr om stora dammen är färdig, början av bron ut till ön syns till höger.
Kungastenarna 2017. Foto: Bertil Wilhelmsson Byahornet.
Här syns Maja i bokstaven M.
Utsikt uppifrån ett träd vid trädklättringen den 24 juli 2016.
Östra Sallerup från ovan: Ryttmästarbostället och kyrkan överst och Parken nederst med den fyrkantiga ön i dammen. Den är från maj 2016 och är tagen av Bertil Olofsson.
Bild från 2016 som visar en del av kompassen.

2012-2015

Rikligt med vatten i dammen hösten 2015.
Bro över kanalen mellan parkens norra och södra delar, med grind. En del av restaureringen 2015.
Spång under tillverkning utmed det nordvästra kvarterets östra dammvall.
Ny bro och nytt rastbord i det sydvästra kvarteret.
Trädklättring i Parken 2015.
Bokstaven X sedd från ovan. Foto Kristina Lexmüller.
Hela dammen är nu vattenfylld efter att ha blivit rensad 2014. I mitten syns holmen.
Även kanalen runt kvarteret med kungahyllningen är rensad och vattenfylld.
Lusthusholmen efter rensning av dammen 2014.
Resterna av bron till holmen, som hittades under utgrävningen.
Dammen, så som den återskapades 2013.
Parken från ovan 2013. Foto: Bertil Olofsson.
Ingången till Parken.
Vy över kungahyllningen efter avverkningen.
En stubbe i bokstaven O.
Och här i bokstaven M.
Parkens perspektivgata med kyrkan rakt fram i fjärran.
Kompassen blev helt frilagd vid avverkningen 2012.

2000-2011

Bokstaven S före avverkningen.
Gångväg inne i Parken före avverkningen.
En del av hyllningen till Karl XI vars namn finns skrivet i sten.
Bokstäverna i parken består av dubbla stenrader med jord emellan.
Fika i bokstaven A
En besökare, Ulf Mjörnmark, fikar i spetsen av ett A.
En av stenhögana i kompassen.
Parken 2003.

1990-talet

Harry Olsson och en av volontärerna har kafferast.
Foto: Skånska Dagbladet 1995
Bild av Ön från ovan 1993. Fotograf: Jan Borg, Pärup.
Katarina Frost och Gustaf Törnqvist sittande framför några av volontärerna som undersöker en stensättning i kompassen.
Foto: Kjell-Erik Nilsson SDS 1993-08-17
Bilder ifrån Voluntärlägret 1992. Här ser vi volontärer som lavar stengärden under ledning av Harry Olsson, Henset (med klarblå rock) och Jan Borg, Pärup (med hängselbyxor).
Större stenar lyftes med en "bärebör". Pia Sander i blå overall.
Gunnar Andersson, Bessinge( med spaden) får hjälp av volontärer att bygga spång.
Göran Börjesson och Börje Persson, Guddastad, samt Gustaf Törnqvist, Henset, arbetar med röjningsarbeten.

1960 och 1970-tal

Översvämning väster om Parken våren 1977.
Fåren kan söka skydd i Hägglunds garage.
Stensättning efter att AMS-arbetarna röjt år 1973.
Foto: Landsantikvarie Evald Gustafsson 1964
Ortofoto över Parken 1960.

1957

Alla bilder från 1957 är tagna av landsantikvarie Harald Olsson.
Kyrkoherde Henrik Hägglund, Sallerup
Prästlöneboställets arrendator Nils Nilsson, Sallerup
Perspektivgatan pekar mot kyrkan. Trots att ingen röjning verkar ha gjorts här så är den öppen.
Magnus Andersson, Erik Månsson och Sven Olsson tar bort en stor askstubbe i AE i SVECIAE med hjälp av en stenuppdragare.
Arrendatorns häst Gunda används till bortkörning av kvarglömd ekstock från en tidigare röjning.
Tandläkare Marianne Schartau-Olsson
Författare Nils Ludvig Olsson
Kyrkovärd Erik Månsson, Önneköp
Kyrkovärd Sven Olsson, Trulshärad
Lantbrukare Ivar Olsson, Östergård, Sallerup
Magnus Andersson, Önneköp
Resultat av röjningen, mellersta textraden, för H i MONARCHA. Foto åt sydväst.
Undre raden, för V i SVECIAE. Foto åt sydsydost.
Väg längs med parkens södra gräns. Foto åt väst.
Ett av stenrösena på sydöstra delen, foto åt nordnordväst.

1936-1956

Göte Nilsson 1955 på en stubbe i Monacha-raden.
Förmiddagskaffe på Ön. Kyrkoherdeparet Marta och Henrik Hägglund med barnen Lars och Agneta samt Hartwig Voss, sommarbarn. Dessutom doktorinnan Nina Hägglund och fröken Monica Hägglund.
Fotograf: Inga Nilsson piga 1948-1952.
Några av syskonen Hägglund: Brita f. 1936, Lars f. 1941, Agneta f. 1943 och Tomas f. 1938.
Fotograf: Inga Nilsson 1948.
Göte Nilsson 3 år jan 1947 stående väster om nordvästra kvarteret. Ungt uppslag av al bakom honom.
Den halvmåneformade dammen väster om Parken 1936.