Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Bilder - Prästen och kyrkan

Gravtumbaresterna på kyrkans norrvägg efter restaurering 2019.
Första biten kommer från södra sidans högra del.
Andra biten kommer från östra gaveln
Det här var gravtumbans norra sidan
Detta var gravtumbans västra gaveln
Valven i Ö. Sallerups kyrka med Karl XI:s monogram och årtalet 1667. Foto: Bertil Wilhelmsson Byahornet 2017.
Utsikt över kyrkan från vägen ner mot parken
Östra Sallerups kyrka och församlingshem
Delar av Jöns Henrikssons gravmonument, inmurad i kyrkoväggen
Målningarna i gamla koret är från 1200-talet. Valvbågarna kom till senare och målningarna där är från mitten av 1600-talet. Enligt skriften om Östra Sallerups kyrka föreställer de rankor med liljor, druvklasar och äpple, vilket symboliserade det livet, kärleken och synden. Även ananas finns avbildade.
Värjor i Östra Sallerps kyrka 1970
Värjor i Östra Sallerps kyrka 1950
Östra Sallerups kyrka från nordost 1903.
Foto: Otto Rydbeck, Riksantikvarieämbetet.