Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Föreningen

Föreningen Jöns Henrikssons Minne bildades 1991. Dess syfte är att restaurera prästgårdsparken, främja minnet av Jöns Henriksson och hans tid samt att forska och dokumentera om honom och Sallerups skvadron, se Stadgarna.

Under 1990-talet utfördes uppmätningar, dokumentation, röjning och restaureringsarbeten i Parken. Då ordnades det även volontärläger med internationella deltagare som tillsammans med andra frivilliga gjorde stora insatser. Att föreningen bildades och att Parken då restaurerades kan vi tacka Katarina Frost för. Hon utförde dessutom betydande arkivforskning och allt detta resulterade i en akademisk uppsats.

Katarina Frost var föreningens första ordförande, här tillsammans med Gustaf Törnqvist som blev näste ordförande. I bakgrunden syns några av volontärerna som undersöker en stensättning i kompassen.
Foto: Kjell-Erik Nilsson SDS 1993-08-17

Medlemskap

Du som vill stödja föreningens arbete är välkommen att bli medlem.
Medlemsavgiften är 150 kronor. Som medlem har du följande förmåner:
  • Delta i föreningens program ofta till förmånligare pris än för icke medlemmar.
  • Gratis guidning vid ordinarie guidetider.
  • Låna böcker från föreningens bibliotek. Guiderna administrerar lån före ordinarie guidetid dvs söndagar 13:45. Lånetiden är fyra veckor och böckerna kan lämnas tillbaka närhelst som Kulturhuset är öppet.
För medlemskap kontakta föreningens kassör Gunilla Almqvist, Tel. 072-303 34 52. E-mail:
frostagua@hotmail.com

Det går också bra att sätta in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5383-5096 eller swish 123 418 11 45.

Glöm inte uppge namn och adress och gärna e-mailadress.

Styrelse för Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Ordförande
Eva Grip 0733-861 966
Vice ordförande Lena Ansebo 073-366 48 82
Sekreterare Ann-Sofie Haraldsson 073-808 48 69
Kassör Gunilla Almqvist 072-303 34 52
Ledamot Robert Frank 0708-66 22 13
Ledamot Tommy Svanberg 076-806 28 81
Ledamot Lennart Sundqvist 0707-18 87 55
Adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening Lise-Lott Hägg 070-961 16 30
Suppleant Gudrun Kristensson 070-309 12 75

Främre raden fr v: Eva, Gunilla, Gudrun och Robert. Bakre raden fr v: Lennart, Lena, Ann-Sofie och Tommy.

Kontaktperson för varje ansvarsområde

Parkarbete Robert Frank 0708-66 22 13
Parkens biologi Lena Ansebo ansebolena@gmail.com
Guidning Eva Grip eva.grip@evagrip.se
Arrangemang Eva Grip eva.grip@evagrip.se
1600-talsmat Yvonne Mortier yvonne.mortier@live.se
Hemsidan Ann-Sofie Haraldsson asharaldsson@yahoo.se

Alla som vill engagera sig är välkomna att ta kontakt!

Verksamhetsberättelser