Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Klacks backe

På en höjd, kallad Klacks backe, strax nordost om kyrkan i Östra Sallerup ligger en stor hög. Ibland kallas även högen för Klack eller Klacks backe. Den är arkeologiskt bedömd som en gravhög, antagligen från den äldre bronsåldern, i likhet med andra skånska högar. Dessa har kanske också använts för bisättning av urnor under resten av bronsåldern och den äldre järnåldern. Dessutom kan de mycket väl vara anlagda över mindre högar med stenåldersgravar. För de efterlevande förblev gravplatsen en naturlig kultplats. Sådana höjdlägen är typiska för gravhögar. De är väl synliga och man har extra goda utsikter över landskapet, som från högen på Klacks backe.

Klacks backeEn inventering 1747 (de s.k. Prästrelationerna) gör gällande att Jöns Henriksson låtit uppföra högen. Enligt nutida vetenskapliga sätt att se kan detta vara ett sätt att skapa historia eller en historiserande sägen. I inventeringsprotokollet 1747 står det att den ser trots allt ut "såsom en stor ättehög…".

På den här högen lät Jöns Henriksson bygga ett lusthus eller astronomiskt observatorium varifrån han studerade stjärnorna. Dock finns inga rester kvar av huset men på en karta från 1684 finns det med som en illustration.

Högen var trädbevuxen av framför allt gran fram till 1991, då de togs bort.