Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Jöns Henrikssons tid

Alla länkade dokument nedan är i pdf-format om inget annat sägs.

Nutida texter

Äldre källmaterial

  • Delar av Haveanlägene of Gartnerne ved Frederiksborg Slot av Johannes Tholle 1958. Det är en dansk bok, där delar av texten handlar om Jöns Henrikssons far Hendrik Hermesen och även lite om hans mor Johanne Jensdatter.
  • Delar av Lunds stifts Herdaminnen av Gunnar Carlquist 1957.
  • Sidor om Östra Sallerups socken ur boken Sockenbeskrivningar från Frosta Härad författade av häradets präster 1746-1747. Utgiven av Gunnar Carlquist år 1920 grundad på vad prästen Corvin skrev.
  • Utdrag från Lefnadsminnen av Herman Sätherberg (1812-1897) som bl.a. beskriver ett besök i Östra Sallerup under hans ungdomstid. Tryckt i Stockholm 1896.
  • Protokoll från kyrkstämma 1866 om varför Jöns Henrikssons gravtumba togs ner, kompletterat med Bertil Olofssons renskrivna text.
  • Delar av Lunds stifts Herdaminnen av S. Cavallin 1856. Innehåller främst beskrivningar om Jöns Henriksson och Simon Palm (men även kortare beskrivning av 6 tidigare kyrkoherdar).
  • Jacob Bergmans sockenrelationer från 1830. Avskrift och kommentarer gjorda av Ann-Sofie Haraldsson 2018.
  • Katekismilängd från 1683 i vilken Jöns Henriksson anger vilka barn som lärt sig läsa på svenska och vilka som fått kristendomsundervisning på svenska samt förklarande text av Bertil Olofsson.
  • Valda delar ur danska "Kancelliets brevböger Vedrörende Danmarks indre forhold", utgivna av Danska Rigsarkivet. Dessa texter från 1601-1642 berör Fredriksborg, dess trädgårdsmästare, krogen och skolan.