Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Media

Här har vi samlat utdrag ur press och annan media som berör själva parken, föreningen Jöns Henrikssons Minne och vår verksamhet i allmänhet:

 • 2020-05-26: Artikel om modellgruppens arbete och beviljat bidrag, se PDF.
 • 2019-09-16: Artikel om årets 1600-talsdag, se PDF eller hemsida.
 • 2019-09-06: Artikel om förberedelserna inför årets 1600-talsdag, se PDF eller hemsida.
 • 2019-08-17: Artikel om språng och bro till ön som ni har blivit klara, se PDF eller hemsida.
 • 2019-04-16: Artikel om vår nya satsning på skattjakt i parken för barn, se PDF eller hemsida.
 • 2019-02-20: Ramp och bro skall byggas i parken ut till ön, se PDF eller hemsida.
 • April 2018: Föreningens medlemmar har sytt 1600-talskläder, se PDF.
 • Den gåtfulla prästgårdsparken av Bertil Wilhelmsson publicerad i Byahornet 2017:3. En beskrivande artikel om prästen och parken.
 • 2016-09-26: Artikel i Skånska Dagbladet med rapportering från 1600-talshelgen 2016, se PDF eller hemsida.
 • 2016-09-23: Reportage i P4 Malmöhus inför 1600-talshelgen 2016.
 • 2016-09-15: Artikel i Skånska Dagbladet inför 1600-talshelgen 2016.
 • 2015-05-16: Förhandsreportage i Skånska Dagbladet om möjligheten att se parken ifrån ovan, se PDF eller hemsida.
 • 2014-12-24: Lång artikel i Skånska Dagbladet som beskriver vårt arbete med att restauera parken, se PDF eller hemsida.
 • 2014-10-06: Artikel i Skånska Dagbladet med rapportering från 1600-talshelgen 2014 i Östra Sallerup, se PDF eller hemsida.
 • 2014-09-30: Artikel i Skånska Dagbladet om förberedelserna inför 2014 års upplaga av 1600-talshelgen, se PDF eller hemsida.
 • Skånska Dagbladet hade två artiklar om 1600-talsdagen 2013 i Östra Sallerup, en 2013-05-24 (även PDF) och en 2013-05-27 (även PDF samt förtydligande).
 • Artikel i Aktivt Skogsbruk (Sydveds medlemstidning), nummer 5-2012 (även PDF). Har en detaljerad beskrivning av hur själva avverkningen av träden gått till.
 • 2012-09-26: Artikel i Lokaltidningen Mellanskåne, se PDF eller hemsida (med extra bilder). Handlar mest om avverkningen av träd, men tar även upp guidekursen och har en faktaruta.
 • 2012-09-25: Artikel i Skånska Dagbladet, se PDF eller hemsida (kortversion). Handlar om guidekursen och allmänt om marknadsföring av parken.
 • 2012-09-19: Artikel i Skånska Dagbladet, se PDF eller hemsida (kortversion). Handlar om avverkningen av träd i parken.

Äldre tidningsartiklar:

 • 30 Juli 1999: Artikel i Skånska Dagbladet om att det inte i år heller kom volontärer till det utannonserade lägret.
 • 1999: Artikel i Sydsvenska Dagbladet om att föreningen gör ett nyförsök för volontärlägret.
 • 1998: Artikel i Skånska Dagbladet som handlar om att föreningen har fått ett kulturstipendium.
 • 28 Juli 1997: Artikel i Skånska Dagbladet om den tredje 1600-talsgudstjänsten.
 • 24 Juli 1997: Artikel i Skånska Dagbladet om att det inte kom några volontärer till årets läger.
 • 1996 eller 1997: Artikel i Sydsvenska Dagbladet om Katarina Frost och tillbakablick över åren hon varit verksam.
 • 5 Augusti 1996: Artikel i Skånska Dagbladet om den andra 1600-talsgudstjänsten.
 • Diverse artiklar relaterade till det femte volontärlägret 1996:
 • Vår-Sommar 1996: Sydsvenska Dagbladet om att föreningen tilldelats Frosta härads hembygdsförenings kulturpris.
 • 7 Augusti 1995: Artikel i Skånska Dagbladet om den första 1600-talsgudstjänsten.
 • 2 Augusti 1995: Artikel i Skånska Dagbladet om det fjärde volontärlägret.
 • 18 Juli 1995: Artikel i Skånska Dagbladet om att prästgården ska bli ett besökscentrum.
 • Augusti 1994: Artikel i Skånska Dagbladet om upptäckten att det sydöstra kvarteret var en gigantisk kompass.
 • Det tredje volontärlägret under sommaren 1994 genererade också en del artiklar:
 • Under sommaren 1994 visades utställningen "Prästen, parken och skvadronen" i Hörby Museum, och invigningen firades bland annat med en dragontropp från Ystad:
 • Juli 1993: Artikel i Sydsvenska Dagbladet om det andra voluntärlägret.
 • Fyra artiklar från sommaren 1992, som beskriver det första volontärlägret och de olika förbättringsarbetena som pågick i parken den sommaren:
 • Augusti 1970: Artikel i Mellersta Skåne, skriven av Gunnar Persson. Handlar om Östra Sallerups historia och sevärdheter, och inkluderar både Jöns Henrikssons gravmonument och prästgårdsparken.
 • Mars 1962: Artikel i Mellersta Skåne, handlar om att Jöns Henrikssons grav påträffades när man skulle bygga nytt bårhus.
 • 6 september 1957: Artikel i Mellersta Skåne, med ett reportage från den då ganska överväxta parken som Frosta Härads Hembygdsförening avser att röja.
 • 10 december 1952: Artikel i Mellersta Skåne, skriven av Henrik Hägglund. Den handlar om Östra Sallerups kyrka och utvalda delar av dess historia.
 • 22 april 1930: Artikel i Mellersta Skåne, som handlar om parken och en dåtida upprustning gjord av J.U.F.
 • 1926: Artikel i Mellersta Skåne, skriven av Nils Andersson i Bessinge, som går igenom alla präster i Östra Sallerup och Långaröd sedan 1520.
 • 1920-talet: Artikel i Mellersta Skåne, även denna av Nils Andersson och beskriver Jöns Henrikssons liv som präst och hans grav.